U10碱性电池

U10 alkaline battery

U10碱电创新高!小伶玩具推荐电池!

U10碱性电池,“三高一长”新工艺,持久耐用更安心

高性能:新材料、新配方,全面提升电池性能。

高电量:权威机构检测数据:5号提升35%、7号提升30%。

高安全:新封口技术,提升耐漏液性能更安全。

长寿命:新K处理钢壳技术,10年有效期9号电池5年有效期

适用范围:

1号:热水器、燃气灶、电筒、收音机等;

2号/9V:电筒、收音机、仪器仪表等;

5号:智能门锁、智能气表、电动玩具、无线鼠标、游戏手柄、收音机、电筒等;

7号:遥控器、门铃、电动玩具、无线鼠标、游戏手柄、收音机、电筒等;

9号:激光笔、触控电磁笔等;